Een optimaal (productie)proces draait om balans. Het hebben van bottlenecks kan duiden op een onbalans. Je kunt nog zo’n mooie productiefaciliteit hebben, maar is de aanvoer van grondstoffen niet op orde, dan haal je niet het optimale rendement. Zijn de grondstoffen op orde, maar weten je collega’s niet hoe de machine werkt, dan krijg je verspilling. In beginsel er is een balans nodig tussen vraag, aanbod techniek en strategie.

In ons data-werkveld merken we geregeld ook een onbalans. Zeker met het eenvoudiger beschikbaar komen van snelle en eenvoudig te gebruiken systemen, is het erg verleidelijk daar vol op in te zetten. Vaak met als gevolg dat er bottlenecks ontstaan. Sommige heel tastbaar; hoe krijgen wij onze data eigenlijk op een gecontroleerde manier op dit nieuwe platform? Of, hoe moeten we omgaan met de AVG en deze nieuwe techniek? Ook gaat het regelmatig over bottlenecks uit de organisatie zoals ‘waarom weten we niet wat onze klanten willen’ of ‘waarom heb ik die informatie niet in mijn dashboard’.  Allemaal voorbeelden van onbalans in een procesketen van data-gedreven organisaties.

Een natuurlijke reactie is dat vaak naar een specifieke oplossing gezocht wordt voor een bovenstaand probleem. Sub-optimalisaties die vaak een sterk technisch component hebben. Nieuwe systemen, ontwikkelaars voor ontsluitingen en consultants voor nog mooiere dashboards. Ervan uitgaande dat iedereen zijn werk goed doet, zullen ze zeker bijdragen aan het oplossen van het specifieke probleem. Maar in hoeverre is dat slechts symptoombestrijding? Wil je echter weer in balans komen, geloven wij er sterk in dat je afhankelijk bent van een keten van betrokkenen. Gezamenlijk moet je de balans zoeken.

Om de organisatie te helpen inzicht te krijgen in het speelveld van de data-gedreven organisatie hebben wij een model ontwikkeld. ‘A Game About Data’ helpt je om langs de assen van Klant, Organisatie, Techniek en Strategie, het gesprek met elkaar te voeren. Door vanuit de verschillende oogpunten het speelveld te aanschouwen en met elkaar te praten over elkaars uitdagingen, kansen en beperkingen. Op een gestructureerde manier wissel je met elkaar van gedachten en worden de onderwerpen in kaart gebracht. Zo zie je welke meer aandacht nodig hebben om zo het data-speelveld als geheel, beter in balans te brengen.

Na het spelen van het spel heb inzicht op welke punten de onbalans is en waar de komende periode extra aandacht op gevestigd kan worden om ook het data productieproces beter in te kunnen zetten voor de klant en de organisatie.

Met wie zouden wij eens mogen sparren over A Game About Data?